Szanowni Państwo,

Informujemy, iż Next Mobile Sp. z o.o. z dniem 31 maja 2022r. kończy świadczenie usług telekomunikacyjnych zgodnie z regulaminem świadczenia usług telekomunikacyjnych, w związku z czym wypowiada z zachowaniem 30-sto dniowego terminu wypowiedzenia wszystkie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawarte zgodnie z regulaminami świadczenia usług telekomunikacyjnych oraz cennikami usług wraz z regulaminami promocji.

Od dnia 1 czerwca 2022 r. przestają obowiązywać wszystkie regulaminy świadczenia usług telekomunikacyjnych oraz cenniki tj. :

1) Pogoń Mobile - Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych,

2) Viva Mobile - Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych,

3) Cennik Next Mobile,

4) Cennik oferty Internet,

5) Pogoń Mobile - Cennik oferty smartphone,

6) Pogoń Mobile - Cennik oferty Internet mobilny,

7) Viva! Mobile – Cennik oferty Mobile,

8) Viva! Mobile – Cennik oferty Internet,

9) Regulamin Promocji Mobile Firends and Family 1,

10) Regulamin Promocji Internet Friends and Family,

11) Regulamin Promocji Mobile Viva 1,

12) Regulamin Promocji Internet Viva 1

Jednocześnie zwracamy Państwa uwagę, iż w celu zachowania aktualnego numeru telefonu powinni Państwo w okresie do 31 maja 2022r. wystąpić z wnioskiem o przeniesienie tego numeru telefonu do innego dostawcy usług telekomunikacyjnych, świadczącego usługi w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej.

Podstawa prawna: art. 60 ust. 1 pkt 3 oraz art. 61 ust. 5 pkt 3 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

Zespół Next Mobile